Liên hệ

Thông tin chung

Qua tin nhắn Facebook: Nhắn tin

Qua thư điện tử (e-mail): owls@hogwarts.vn

Hỏi đáp về các sản phẩm lưu niệm gây quỹ

Qua thư điện tử (e-mail): merchandise@hogwarts.vn

Trao đổi — Hợp tác

Đại diện Hà Nội

Qua thư điện tử (e-mail): vannt@hogwarts.vn

Đại diện TP Hồ Chí Minh

Qua thư điện tử (e-mail): blien@hogwarts.vn