Liên hệ

Thông tin chung

Qua tin nhắn Facebook: Nhắn tin

Qua thư điện tử (e-mail): [email protected]

Hỏi đáp về các sản phẩm lưu niệm gây quỹ

Qua thư điện tử (e-mail): [email protected]

Trao đổi — Hợp tác

Đại diện Hà Nội

Qua thư điện tử (e-mail): [email protected]

Đại diện TP Hồ Chí Minh

Qua thư điện tử (e-mail): [email protected]