Fantastic Fandom: Fantastic Movie Night with HogwartsVN™

Cùng xem phim vào ngày công chiếu Đúng vậy, đây là dịp hiếm có để HogwartsVN™ — Cộng đồng Potterhead lớn nhất Việt Nam có thể tổ chức một sự kiện đặc biệt như thế này  cho các Potterhead ở hai thành phố lớn. Đó là một buổi chiếu phim để chúng ta cùng xem…