Tại sao Fleur bị gọi là Nhớt?

Theo mình biết, nhiều Potterhead Việt Nam khi đọc bản dịch hiểu cái tên Nhớt đặt cho Fleur là do cô có vẻ điệu đà, nhõng nhẽo, chảy nhớt. Nhưng thực ra không hẳn là vậy. Trong bản gốc tiếng Anh, Ginny gọi Fleur là Phlegm, và việc này có hai lý do. Thứ nhất,…

Không phải chỉ là FredvàGeorge

Mặc dù đã đọc cả bộ Harry Potter không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn luôn ở một mức nào đó xem Fred và George như hai mặt của một nhân vật duy nhất. Mỗi khi nhìn thấy cụm từ “Fred và George,” đầu tôi tự động phiên dịch thành chàng “FredvàGeorge;” còn khi chỉ…