Hồ Lớn (Hồ Đen)

Không đơn thuần chỉ là nơi các phù thủy sinh học tập, trường Hogwarts phần nào đó còn đóng vai trò như một khu bảo tồn thiên nhiên cho những sinh vật pháp thuật vốn gặp khó khăn để sinh tồn trong những nơi có dân Muggle sinh sống. Hồ Đen chứa đầy những sinh…