Không phải chỉ là FredvàGeorge

Mặc dù đã đọc cả bộ Harry Potter không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn luôn ở một mức nào đó xem Fred và George như hai mặt của một nhân vật duy nhất. Mỗi khi nhìn thấy cụm từ “Fred và George,” đầu tôi tự động phiên dịch thành chàng “FredvàGeorge;” còn khi chỉ…