Ngục Azaban

Azkaban đã tồn tại từ thế kỷ thứ mười lăm, nhưng nó vốn không được sử dụng là nơi giam giữ phạm nhân ngay từ ban đầu. Hòn đảo trên Biển Bắc*, nơi toà pháo đài kiên cố ấy được dựng nên, không hề xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ nào, dù là…