Nữ danh ca Celestina Warbeck

Celestina Warbeck là một nữ danh ca phù thủy nổi tiếng xuất hiện trên chương trình radio pháp thuật “Giờ Phù thủy”. Hiện tượng âm nhạc nổi tiếng quốc tế Celestina Warbeck (còn được biết đến với danh hiệu “Nữ danh ca phù thủy”) bắt đầu vang vọng từ xứ Wales. Ba cô, một viên…