Dòng họ Malfoy

Từ ‘Malfoy’ bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ, nghĩa là “kẻ hai mặt”. Như tổ tiên của các dòng họ quý tộc Anh, pháp sư Armand Malfoy đến Anh quốc cùng với William-Kẻ-Chinh-Phạt* trong đội quân xâm lăng người Norman. Theo những ghi chép chưa xác thực, nhờ sự phục tùng mờ ám (nhiều khả…