Lịch sử Pháp thuật Bắc Mỹ

Phần 1 Thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 Mặc dù được các nhà thám hiểm Âu châu gọi là “Tân Thế Giới” khi họ đặt chân đến, các pháp sư đã biết về châu Mỹ trước Muggle từ rất lâu (Ghi chú: mỗi quốc gia có thuật ngữ riêng để gọi “Muggle”, và cộng…