Bốn mươi phù thủy sinh đầu tiên

Chia sẻ của tác giả J.K. Rowling Hai trong số những tài sản quý giá nhất của tôi là hai cuốn sổ tay nhỏ chứa những ghi chép đầu tiên về Harry Potter. Nhiều phần trong số đó chưa từng được xuất hiện trong bộ sách, dù bên cạnh đó có những lời thoại kỳ…

Dòng họ Malfoy

Từ ‘Malfoy’ bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ, nghĩa là “kẻ hai mặt”. Như tổ tiên của các dòng họ quý tộc Anh, pháp sư Armand Malfoy đến Anh quốc cùng với William-Kẻ-Chinh-Phạt* trong đội quân xâm lăng người Norman. Theo những ghi chép chưa xác thực, nhờ sự phục tùng mờ ám (nhiều khả…