Florean Fortescue, một nhân vật bị bỏ rơi

Florean Fortescue là ông chủ quán kem mang tên mình (Florean Fortescue’s Ice-Cream Parlour) tại Hẻm Xéo, đã từng được đặc cách xuất hiện được chú ý trong vài đoạn. Harry đã gặp ông ấy trong tập Tù nhân ngục Azakaban, rồi ảnh bất ngờ nhận thấy là ông ấy biết rất nhiều về các…