Heather Lawver và PotterWar

Câu chuyện vĩ đại về một Potterhead 16 tuổi thách thức Warner Bros và giành lại công bằng cho cộng đồng fan toàn thế giới Hồi vật vã nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp liên quan tới Harry Potter, mình đã bắt gặp một câu chuyện được đề cập trong sách học thuật của một…