Chiếc nón Phân loại

Nón Phân loại ở trường Hogwarts nổi tiếng với những bài hát tự sáng tác được trình diễn vào bữa tiệc khai giảng hàng năm. Người ta tin rằng chiếc Nón xưa kia từng thuộc sở hữu của một trong bốn nhà sáng lập, Godric Gryffindor, trước khi được cả bốn vị cùng nhau phù…