Thần chú mở tấm Bản đồ đã bị dịch sai trong nhiều năm

vào ngày

Tôi xin trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự.

Đó là câu thần chú để mở tấm Bản đồ Đạo tặc đã rất rất phổ biến trong bản tiếng Việt, đáng tiếc lại là một câu chuyển ngữ sai. Câu gốc của chúng ta là

I solemnly swear that I am up to no good.

Ở đây “be up to” là một phrasal verb mang nghĩa là “dự định làm gì đó”, thường là việc không tốt, sai trái. Và việc không tốt đó chính là từ “no good”. Cho nên câu chính xác của chúng ta phải “Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu đồ việc xấu”, nghe nó đúng chất mấy nhóm quậy hơn nhỉ?

Mình xin đề xuất cách dịch như sau cho cặp câu mở và đóng là (mạn phép thôi nha, đừng gạch đá mình tội nghiệp)

– “Tôi xin trân trọng thề rằng tôi sắp quậy phá!” (I solemnly swear that I am up to no good.)

– “Quậy phá xong.” (Mischief managed.)

Ngoài ra, cũng có bạn comment đề xuất dịch là “Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sắp làm chiện tầm bậy”, nghe cũng rất hay và đúng tính cách của nhóm quậy đấy chứ.

Thật ra chi tiết này với nhiều bạn là mọt Harry Potter thì đều đã biết rồi, song vẫn còn khoảng 70-80% các bạn của chúng ta lâu lâu cứ hô lên câu ấy. Mình không rõ trong các bản tái bản sau thì câu đã được sửa chưa vì quyển mình có là bản năm 2009 thì nó vẫn vậy.

Tranh minh họa của Ritta1310
— Blien