Cây viết Đồng ý và Quyển sách Cho phép

Trên một tòa tháp nhỏ bị khóa, chưa từng có phù thủy sinh Hogwarts nào đặt chân đến, có một quyển sách cổ xưa chưa bao giờ được bàn tay người chạm vào kể từ khi bốn nhà sáng lập đặt nó ở đó lúc hoàn thành tòa lâu đài. Bên cạnh cuốn sách được…

Người sói

Người sói xuất hiện khắp thế giới và xưa nay luôn bị xem là những kẻ ngoài lề trong chính xã hội pháp thuật chúng được sinh ra. Những phù thủy và pháp sư thường xuyên săn lùng và nghiên cứu sinh vật này sẽ đối mặt với nguy cơ bị tấn công cao hơn…