Bùa Trung tín

vào ngày

Bùa Trung tín là một loại bùa cổ xưa vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, với mục đích che giấu một bí mật bên trong thân thể của một phù thuỷ/pháp sư còn sống. Người được chọn, hay còn gọi là Người giữ Bí mật, chính là người nhất có thể tự mình tiết lộ bí mật được che giấu, dù cho trước đó có bao nhiêu người biết đến nó đi chăng nữa. Nếu Người giữ Bí mật đã nắm được thông tin ẩn, thì những người ban đầu đã biết những thông tin ấy bị trói buộc bởi Bùa Trung tín và không thể tự mình tiết lộ cho những người khác.

Tuy nhiên, bùa Trung tín vốn không phải không có điểm yếu. Nếu Người giữ Bí mật mong muốn, họ có thể để lộ bí mật bất cứ lúc nào (nhưng điều đó phải do chính bản thân Người giữ Bí mật tự nguyện làm, và không kẻ nào có thể ép buộc, tra tấn hay ếm bùa để làm họ phải nói ra được). Nếu Người giữ Bí mật qua đời, thì những ai được họ tiết lộ bí mật sẽ trở thành những Người giữ Bí mật tiếp theo. Điều này nghĩa là sẽ có nhiều người cùng lúc nắm giữ một bí mật và bất cứ ai trong số họ đều có thể sẵn sàng tiết lộ.

Nói tóm lại, trở thành một Người giữ Bí mật là một công việc vô cùng nguy hiểm, vì bùa Trung tín là loại bùa phép mang tính nghiêm túc và trói buộc cao mà ít ai dám coi thường. Mặc dù bí mật không thể bị tung ra nếu như người được chọn không tình nguyện làm điều đó, nhưng rất nhiều Người giữ Bí mật đã phải chịu đựng những màn tra khảo bằng bùa Tra Tấn hay Độc đoán của những kẻ hòng moi bí mật.
______________

Thông tin bổ sung từ HogwartsVN: Peter Pettigrew đã được lựa chọn là Người giữ Bí mật cho gia đình Potter, và thông tin được cất giấu chính là địa điểm ngôi nhà của họ. Nguyên nhân Peter được lựa chọn có lẽ là vì Sirius Black thì quá dễ đoán, còn Remus Lupin là một người sói, có thể sẽ mất kiểm soát lý trí. Sự phản bội của Peter là sự phản bội từ trong tâm, bởi vì không thể ép hay ếm bùa Người giữ Bí mật tiết lộ được nếu họ không muốn.

Bài gốc: Secret Keeper — By J.K.Rowling
Chuyển ngữ: Zorba the fat cat.
Tranh minh họa của Pottermore