Quán Cái Vạc Lủng

Nhiều người tranh cãi rằng quán pub lâu đời nhất London là White Hart ở Drury Lane; số khác lại bảo là quán Angel ở Bermondsey Wall, hoặc Lamb and Flag ở phố Rose. Đều là ý Muggle cả thôi, và đều sai bét. Quán pub lâu đời nhất ở London, mà phù thuỷ nào…

Florean Fortescue, một nhân vật bị bỏ rơi

Florean Fortescue là ông chủ quán kem mang tên mình (Florean Fortescue’s Ice-Cream Parlour) tại Hẻm Xéo, đã từng được đặc cách xuất hiện được chú ý trong vài đoạn. Harry đã gặp ông ấy trong tập Tù nhân ngục Azakaban, rồi ảnh bất ngờ nhận thấy là ông ấy biết rất nhiều về các…